Polskie
Porozumienie
Kynologiczne
> Wystawy > Zgłoszenie na wystawę - "Animal Wroclove" - Stadion Wrocław 13,14-10-2018

Zgłoszenie na wystawę - "Animal Wroclove" - Stadion Wrocław 13,14-10-2018

Data *:
Nr rodowodu *:
Rasa *:
Nazwa i przydomek *:
Płeć *:
Maść *:
Klasa *:
Wielkość, rodzaj włosa *:
Tytuły, użytkowość *:
Data urodzenia *:
Nr tatuażu / chip *:
Ojciec *:
Matka *:
Hodowca *:
Właściciel *:
Adres (kod, miasto ulica) *:
Telefon / Fax *:
Email *:
* Oświadczam, że znany jest mi regulamin wystaw i zobowiązuję się do niego zastosować; ponoszę odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez mojego psa/sukę.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacji wystawy oraz na umieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje materialnie właściciela psa/suki do uiszczenia opłaty, bez względu na to, czy pies/suka zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie. W katalogu zostaną umieszczone tylko psy/suki, których zgłoszenia zostaną nadesłane i opłacone w terminie.

Wpłaty należy dokonywać na nr konta SWKiPR
ul. Słowackiego 2B 05-120 Legionowo
Credit Agricole
76 1940 1076 3105 6230 0000 0000

Po przetworzeniu zgłoszenia otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia psa na wystawę.