Polskie
Porozumienie
Kynologiczne
> Wystawy > Zgłoszenie na wystawę - Opole (Zdzieszowice) - 26-04-2020

Zgłoszenie na wystawę - Opole (Zdzieszowice) - 26-04-2020r.

Nr rodowodu (Pedigree number) *:
Rasa (Breed) *:
Nazwa i przydomek (Name) *:
Płeć (Sex) *:
Maść (Color) *:
Klasa (Class) *:
Wielkość, rodzaj włosa (The size, type of hair) *:
Tytuły, użytkowość (Titles, usability) *:
Data urodzenia (Date of birth) *:
Nr tatuażu / chip (No tattoo / chip) *:
Ojciec (Father) *:
Matka (Mother) *:
Hodowca (Breeder) *:
Właściciel (Owner) *:
Adres (Address) *:
Telefon / Fax (Telephone / Fax) *:
E-mail *:
Młody Prezenter: *:
Imię i nazwisko :
* Oświadczam, że znany jest mi regulamin wystaw i zobowiązuję się do niego zastosować; ponoszę odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez mojego psa/sukę. (I declare that the exhibition regulations are known to me and I undertake to comply with it; I am responsible for any damage caused by my dog / bitch.)
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacji wystawy oraz na umieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia. (I agree to the processing of my personal data for the purpose of organizing the exhibition and to place it on the Association's website.)

Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje materialnie właściciela psa/suki do uiszczenia opłaty, bez względu na to, czy pies/suka zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie. W katalogu zostaną umieszczone tylko psy/suki, których zgłoszenia zostaną nadesłane i opłacone w terminie.

Wpłaty należy dokonywać na nr konta SWKiPR
ul. Słowackiego 2B 05-120 Legionowo
Credit Agricole
76 1940 1076 3105 6230 0000 0000

 

Pierwszy pies - 80 zł
Drugi pies i każdy kolejny - 60 zł
Konkurencja "Młody Prezenter" - 20 zł

Psy zgłaszane z zagranicy - 30$

 

 Po przetworzeniu zgłoszenia otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia psa na wystawę.