Polskie
Porozumienie
Kynologiczne
> Inne > Cennik
CENNIK
wydanie Championatu Polski 100
wydanie Championatu Polski dla zagranicznych członków WKU 30 $
wydanie Interchampionatu 200