Polskie
Porozumienie
Kynologiczne
> Inne > Cennik
CENNIK
wydanie Championatu Polski100
wydanie Championatu Polski dla zagranicznych członków WKU30$
wydanie Interchampionatu200