Polskie
Porozumienie
Kynologiczne
> Aktualności i media > Aktualności
Zaproszenie  na spotkanie w sprawie członkostwa w PPK
Zaproszenie na spotkanie w sprawie członkostwa w PPK
2015-09-28 20:53:01

Zapraszamy wszystkie organizacje kynologiczne na spotkanie w sprawie członkostwa w PPK, które  odbędzie się 07.10.2015 o godz 16-tej  w Legionowie.

Z poważaniem
Zarząd PPK

Czytaj całość zwiń
APEL DO UCZESTNIKÓW 3-EJ ŚWIATOWEJ KONFERENCJI WKU. <br />President WKU - Igor Sulimov
APEL DO UCZESTNIKÓW 3-EJ ŚWIATOWEJ KONFERENCJI WKU.
President WKU - Igor Sulimov
2015-09-28 19:57:00

Postęp ludzkości związany był zawsze z rozwojem dziedzin nauki i życia, wśród których ważne miejsce pełniła kynologia. Jest ona jednym z czynników kształtujących poglądy współczesnego człowieka na otaczającą naturę. Głównym celem kynologi jest miłość do zwierząt, nie nastawiona na zysk i wzbogacenie się ich kosztem. Świat nie może być podzielony na poglądy rasowe i religijne. I to samo dotyczy kynologii. Poglądy i podziały nie powinny wpływać negatywnie na cele i założenia, które są wspólne dla wszystkich.
Uczestnicy konferencji odwołali się do opinii publicznej, że większość ludzi, którzy kochają psy są związani z instytucjami lub organizacjami zajmującymi się psami.
Zebraliśmy się w Kijowie nie tylko po to, aby kolejny raz wyrazić istnienie naszego związku i podsumować dotychczasową pracę. Naszym głównym celem jest umocnienie związku, nawiązywanie stosunków partnerskich z innymi organizacjami kynologicznymi, jak również rozwijanie kynologii na wszelkie możliwości.


Mając na uwadze powyższe, proponujemy:

  1. W dążeniu do osiągnięcia celu trzeba zatrzymać stagnację polityczną i wzajemne oczernianie się klubów kynologicznych.  Hodowcy psów nie mogą fałszować informacji i tym samym propagować metody nieuczciwej konkurencji.
  2. Wiele ras psów jest uznawane jako skarb narodowy danych krajów. Rasy te są oficjalnie uznawane i rejestrowane by wzmocnić swój kraj pochodzenia. Podstawą do dalszej hodowli tych ras są normy i statuty przyjęte przez kraj pochodzenia.
  3. Stworzono zespół doradczy, który obejmuje przedstawicieli kynologicznych. Ich celem jest koordynowanie działań na rzecz promocji i rozwoju nowoczesnej hodowli psów.
  4. Podejmujemy inicjatywę w prowadzeniu wspólnych wydarzeń kynologicznych(wystawy, konkursy, oswajanie psów, psie sporty) pod hasłem „Kynologia bez granic!” , w których mogą uczestniczyć przedstawiciele różnych krajów i hodowli.
  5. W wielu krajach organizacje polityczne i publiczne prowadzą dość agresywną politykę i tworzą negatywna opinię na temat przedstawicieli wielu ras przez zaliczenie ich do kategorii"społecznie - niebezpieczne" lub "potencjalnie -. agresywne". Należy dołożyć wszelkich starań i zaangażować się, aby rozwiązać problem z udziałem mas-mediów, w celu zapobiegania dalszego wyginięcia tych ras psów jak również ich degeneracji.
  6. Konieczne jest zaostrzenia kontroli hodowli z czystej krwi, zwłaszcza jeśli chodzi o korzystanie z chowu swobodnego, a także w związku z chorobami genetycznymi.
  7. Należy dołożyć maksymalnych starań, aby doprowadzić „Przepisy prawne dotyczące zwierząt” z różnych krajów do norm uznawanych przez społeczność międzynarodową i "Europejską konwencją o ochronie zwierząt." Przy użyciu metod demokratycznych potrzebne są surowsze przepisy stosowane w artykule "Okrutne i nieludzkie traktowanie zwierząt", przy założeniu,że fikcyjna kara generuje bezkarność.
  8. Aby kształcić przyszłe pokolenia w duchu humanizmu i odpowiedzialności społecznej do pracy, głównym celem jest promowanie kynologii w placówkach oświatowych prowadzących szkolenia i działania metodyczne. Szkolenia dla młodych i kluby młodych miłośników psów są dostępne dla  wszystkich niezależnie od statusu gospodarczego lub społecznego.

Jesteśmy gotowi podać pomocną dłoń przyjaźni, każdemu, kto dba o kynologię, jej teraźniejszość, a co najważniejsze- naszą wspólną przyszłość. Bo, jak napisał Antoine Saint-Exupery-"Jesteśmy odpowiedzialni za tych, których oswoiliśmy".

Czytaj całość zwiń