Polskie
Porozumienie
Kynologiczne
> Aktualności
2018-02-22 09:33:32

Szanowni Państwo,

10 marca 2018 r o godzinie 10:00 odbędzie się zebranie oraz egzamin asystencki w siedzibie Polskiego Porozumienia Kynologicznego: Słowackiego 2B, Legionowo

Czytaj całość zwiń
2018-01-15 12:17:35

Szanowni Państwo,

 Serdecznie zapraszamy wzystkich członków i przedstawicieli Polskiego Porozumienia Kynologicznego na zebranie, które odbędzie się 18 stycznia 2018 r. o godzinie 14:00, przy ul. Słowackiego 2b w Legionowie.

Czytaj całość zwiń
2018-01-12 10:30:42

KOMUNIKAT

W związku z licznymi pytaniami Członków Polskiego Porozumienia Kynologicznego i Klubów współpracujących, dotyczącymi projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, informujemy, że Zarząd PPK w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Kynologicznego w Polsce oraz Strażą dla Zwierząt koncentruje się na skuteczności prowadzonych w tej sprawie działań, a nie na medialnym ich nagłośnieniu. Zarząd PPK, ZKwP, SdZ ma pełną świadomość niebezpieczeństw, jakie - wbrew intencjom autorów nowelizacji - stwarzają dla praw i dobrostanu zwierząt domowych niektóre zapisy projektu ustawy.
Jako dwie największe organizacje kynologiczne w Polsce ZKwP i PPK ,wspólnie podejmujemy działanie zmierzające do unormowania w części nas dotyczącej Ustawy o Ochronie Zwierząt a SdZ w części odpowiadającej jej statutowym celom.

Zarząd Polskiego Porozumienia Kynologicznego

Czytaj całość zwiń
2017-10-31 12:48:01

Szanowni Państwo,
W dniu 30.10.2017 odbyło się zebranie członków Polskiego Porozumienia Kynologicznego. 
Na stanowisko Vice Prezesa Polskiego Porozumienia Kynologicznego jednogłośnie został powołany nasz Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny Remigiusz Czech. Gratulujemy!

Czytaj całość zwiń
2017-10-31 12:47:32

Pragniemy poinformować iż 18.02.2018 odbędzie się zebranie wszystkich sędziów, asystentów i osób chcących dołączyć do grona asystentów kynologicznych.

Czytaj całość zwiń