Polskie
Porozumienie
Kynologiczne
> Aktualności
2019-07-10 10:37:59

Szanowni hodowcy.
BARDZO WAŻNA INFORMACJA.
W odpowiedzi na decyzję KC że nie będzie nam udostępniała informacji o pokoleniach , Zarząd Polskiego Porozumienia Kynologicznego po konsultacji z klubami współpracującymi

Stanowczo odradza zakup zwierząt z metrykami KC !!!!

.
(aby hodowcy nie ponosili dodatkowych kosztów związanych z rejestracją zwierząt) .
Sugerujemy zakupy w większości organizacji gdzie takimi informacjami wymieniamy się od dawna.
Proszę o jak największa ilość udostępnień gdyż już od 08.07 zgodnie z oficjalnym pismem z KC nie dostajemy informacji potrzebnych do rejestracji.
Pozdrawiam 
Piotr Kłosiński

Czytaj całość zwiń
2019-07-09 14:55:37

Kapituła szczególnego wyróżnienia PPK " Wielkie Skrzydła"- dobroci , empatii, rzetelności " wyróżniła Pana Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka - za zaangażowanie społeczne i wsparcie lokalnych organizacji w tym Canis& Catus.
GRATULUJEMY.

Czytaj całość zwiń
2019-07-09 09:26:27

GRATULACJE
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych " Święte Miasto " w Częstochowie już za nami.
Czas na podsumowania i podziękowania.

Szczególne podziękowania dla Prezydenta Miasta Częstochowa Pana Krzysztofa Matyjaszczyka za patronat, nagrody i otwarcie wystawy.
Wymienić wszystkich się nie da, ale szczególne PODZIĘKOWANIA dla organizatorów, sędziów, asystentów i wszystkich osób które przyczyniły się do takiego SUKCESU.
Dla wszystkich organizacji które swoją obecnością potwierdzają że można " Ponad Podziałami".
Fundatorom nagród za wsparcie.
Szczególnie dziękujemy Hodowcom, Wystawcom , Właścicielom pupili - bez Waszego wsparcia nie udało by się stworzyć takiego wydarzenia. 

Czytaj całość zwiń
2019-06-17 11:41:28

Szanowni Państwo!

 

Po dogłębnych analizach i akceptacji organizacji członkowskich Zarząd Polskiego Porozumienia Kynologicznego, podjął uchwałę o ustanowieniu specjalnego wyróżnienia (odznaczenia). " Wielkie Skrzydła"- dobroci , empatii, rzetelności . Wyróżnienie będzie przyznawane osobom lub instytucjom, które swoją postawą, pracą, zaangażowaniem, dobrocią i wielkim sercem w sposób szczególny przyczyniają się do działalności PPK a wyróżniają się olbrzymią empatią w stosunku do ludzi i zwierząt. W swojej pracy, społecznej działalności jak i życiu osobistym kierują się dobrem ogółu. Została powołana kapituła, której działania koordynuje Prezes PPK ,a w skład której wchodzą Przewodnicząca - Dominika Kłosińska Członek kapituły - Marzena Marciniak Członek kapituły - Ewa Pietralik Do kompetencji Kapituły należy w szczególności opiniowanie wniosków o nadanie lub pozbawienie odznaczenia, wyróżnienia oraz występowanie z inicjatywą nadania odznaczenia, wyróżnienia lub jego pozbawienia. Uchwałą kapituły zostały opracowane dwa wzory odznaczeń, wyróżnień. Odznaczenia, wyróżnienia będą wręczane w sposób szczególny z zachowaniem powagi .

Czytaj całość zwiń
2019-06-17 11:39:25
Czytaj całość zwiń